dimecres, d’octubre 12, 2011

Castell de focs a Internet

Les caigudes de servei de les BB d'aquests dies (que no han acabat) ens ha de fer reflexionar.
Internet va ser un invent, usat... creat i promocionat per l'exercit americà per poder descentralitzar, els seus sistemes de defensa basat en grans host, i disposar de centres "autònoms a tot arreu" sobre aquesta premissa fou creat Internet.
Després han anat apareixent multitud de serveis, que evidentment, ens han fet l'existència molt més fàcil .
La tendència cap l´ Icloud (núvol, (concentració de serveis, a lo bestia) que és ideal per el proveïdor i potser per l'usuari, que no ha de tenir RES i la paraula "RES" ho defineix, RES .
Davant una fallada com l'actual,  qui ha confiat els seus accessos d´ empresa, correu BB, els seus docs a gmail a traves de BB , el seu twitter, facebook etc. a través d' una BB;  i per casualitat estava de viatge a pogut comprovar com el seu món es reduïa a "solsament" poder parlar, per tenir tota la informació.
Aquest és una avís per al futur, l` Icloud ara encara esta dispers, però la tendència és la concentració, Apple ho anuncia tots els serveis en el seu Icloud (un únic punt) i altres partners estan per aquesta lògica.
Els serveis per a empresa cada vegada s'aniran centralitzant per economia d'escala en uns pocs players, depenent de l´ àmbit en el qual ens moguem, caldrà disposar com a mínim de 2 player i analitzar que tots dos estiguin sobre operadors i zones geogràfiques molt diferents per evitar entre d` altres estar de viatge amb totes les tecnologies del món  i quedar-nos a les fosques.